Vijesti

Klase opterećenja odvodnih kanala

Kao što kod poklopaca šahtova imam podjelu po klasi nosivosti, tako i kod kanalica, odnosno kompletnih sustava odvodnje imamo podjelu po klasi opterećenja koja je definirana međunarodno priznatom normom koja se odnosi na modularne sustave odvodnje kanala, punim nazivom Europska norma EN 1433:2002 – odvodni kanali za kolničke i pješačke površine. Norma definira šest klasa opterećenja unutar raspona opterećenja između A 15 – F 900.

Osim toga, EN 1433 specificira primjene, definicije, aspekte dizajna, zahtjeve ispitivanja, oznake i kontrolu kvalitete za linearne odvodne kanale. Norma također zahtijeva da sustavi odvodnje kanala budu ispitani na opterećenje i vodonepropusnost.

Europska norma EN 1433:2002 koristi šest klasifikacija opterećenja između A15 – F900, s područjima primjene kako je predloženo u nastavku.

Navedene vrijednosti odnose se na ispitno opterećenje u kilonewtonima (kN).

Klasa opterećenja A 15 (15kN)

Površine podložne „laganoj“ uporabi pješaka

Klasa opterećenja B 125 (125kN)

Pješačke staze, pješačke zone, područja podložna prometu sporih automobila, npr. stambene površine za parkiranje

Klasa opterećenja C 250 (250kN)

Područja podložna intenzivnom korištenju pješaka, sporim automobilima i lakim gospodarskim vozilima, npr. mala parkirališta, opći komunalni prostori, slabo prometna komercijalna područja

Klasa opterećenja D 400 (400kN)

Primjene na cestama, npr. stambene, pješačke ceste, rubovi cesta, bankine, parkirališta odobrena za cestovna vozila (sporo kretanje, male dinamičke sile)

Klasa opterećenja E 600 (600kN)

Površine podložne redovitom prometu teških vozila i opterećenja kotača koja nameću dinamičke sile, npr. industrijske jedinice

Klasa opterećenja F 900 (900kN)

Površine izložene ekstremnim ultra teškim opterećenjima i velikim dinamičkim silama, npr. operativna područja u zračnim lukama (zračna luka) i lukama (pristanište)

No, odabir i specifikacija ispravnog linearnog sustava odvodnje za projekt koji je u fazi projektiranja ne bi se trebao temeljiti samo po nazivnoj nosivosti. Druge važne čimbenike također treba uzeti u obzir u vezi s lokacijom i područjem primjene sustava. To može utjecati na način na koji će se kanal tretirati na licu mjesta, a dodatnu pomoć pri odabiru idealnog sustava uključuje parametre kao što su:

  • Prisutnost i razina dinamičkih sila
  • Intenzitet i brzina prometa
  • Uzorak prometa (kočenje, skretanje, ubrzavanje, križanje na tangentama itd.)
  • Lokacija struktura (npr. rubnici, fasade zgrada, značajke krajolika itd.)
  • Ostali čimbenici koji ostavljaju kanal zaštićenim ili izloženim na površini

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)