Projekt  je  sufinanciran  sredstvima  iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Korisnik projekta: HEDONE d.o.o., OIB: 79476829579, Suhi vrh 40, 51314 Ravna Gora, Republika Hrvatska

Kratki opis projekta

Tvrtka HEDONE d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0608 za provedbu projekta „Ulaganje u digitalizaciju poslovanja društva HEDONE“.

Društvo projektom planira ulaganje u digitalnu transformaciju koja će omogućiti poboljšanje kvalitete poslovanja i poslovnog upravljanja, optimizaciju i poboljšanje poslovnih procesa te uvođenje novih poslovnih modela. Predmetnim projektom plan je u poslovanje implementirati CRM (Customer Relationship Management)  i project managemet softver putem trajne licence prvenstveno za potrebe procesa proizvodnje i upravljanja ljudskim potencijalima, ali i druge ključne poslovne procese.

Razdoblje provedbe projekta: Projekt se provodi od 01. siječnja 2023. do 01. siječnja 2024.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos jačanju tržišne pozicije te povećanju konkurentnosti, učinkovitosti i otpornosti poslovanja hrvatskih MSP-ova povećanjem digitalizacije i jačanjem digitalnih vještina u svrhu digitalne transformacije.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

  1. Jačanje konkurentnosti društva HEDONE d.o.o. povećanjem digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poduzeća (povećanje prihoda od prodaje 20,00%);
  2. Unapređenje poslovnih procesa poduzeća HEDONE d.o.o. uvođenjem digitalnih rješenja u poslovanje za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga i organizacijskih praksi te jačanjem digitalnih vještina zaposlenika (broj poslovnih procesa unaprijeđenih uvođenjem rješenja iz područja digitalizacije u svrhu digitalne transformacije: 10; broj zaposlenika educiranih za korištenje novih implementiranih sustava: 5).

Očekivani rezultati projekta

Predmetnim projektom će se u poslovanje implementirati digitalno rješenje i alati koji će omogućiti jačanje tržišne pozicije tvrtke, ali i rast produktivnosti kroz jačanje digitalnih kapaciteta poslovanja.

  • povećanje prihoda od prodaje za 20,00%
  • broj poslovnih procesa unaprijeđenih uvođenjem rješenja iz područja digitalizacije u svrhu digitalne transformacije: 10; broj zaposlenika educiranih za korištenje novih implementiranih sustava: 5.
  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 820,00 HRK / 42.049,24 EUR
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 820,00 HRK / 42.049,24 EUR
  • Ukupni iznos bespovratnih sredstva iznose: 174.250,98 HRK / 23.127,08 EUR

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Ivana Ulagu na: ivan@hedone.hr

Za više informacija o fondovieu  posjetite https://fondovieu.gov.hr/

Za više informacija o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti posjetite https://planoporavka.gov.hr/