Prikazuje se svih 10 rezultata

Poklopac Ø 600 sa kvadratnim okvirom D400

Elastomerni uložak protiv buke. Strojna obrada. Manualno zaključavanje zatvaračima. Hermetička ručka. Zglob s ANTI-VANDAL sistemom. Sa ili bez ventilacijskih otvora.

Poklopac Ø 600 sa kvadratnim okvirom F900

Elastomerni uložak protiv buke. Manualno zaključavanje zatvaračima. Hermetička ručka. Zglob s ANTI-VANDAL sistemom. Sa ili bez ventilacijskih otvora.

Poklopac Ø 600 sa kvadratnim okvirom C250

Elastomerni uložak protiv buke. Automatsko zaključavanje kopčama. Manualno zaključavanje zatvaračem. Jednostruki zglob protiv iskakanja poklopca. Sa ili bez ventilacijskih otvora.

Poklopac Ø 600 sa kvadratnim okvirom D400

Elastomerni uložak protiv buke. Automatsko zaključavanje kopčama. Jednostruki zglob protiv iskakanja poklopca. Hermetička ručka. Sa ili bez ventilacijskih otvora.

Poklopac Ø 600 sa kvadratnim okvirom D400

Elastomerni uložak protiv buke. Automatsko zaključavanje kopčama. Manualno zaključavanje zatvaračem. Jednostruki zglob protiv iskakanja poklopca. Sa ili bez ventilacijskih otvora.

Poklopac Ø 600 sa kvadratnim okvirom F900

Elastomerni uložak protiv buke. Automatsko zaključavanje kopčama. Manualno zaključavanje zatvaračem. Jednostruki zglob protiv iskakanja poklopca. Sa ili bez ventilacijskih otvora.

Poklopac Ø400 ANTI-THEFT C250

Elastomerni uložak protiv buke. Automatsko zaključavanje kopčama. Zglob s ANTI-VANDAL sistemom. Sa ili bez ventilacijskih otvora.

Rešetka Ø 600 na Automatsko zaključavanje s kvadratnim okvirom F900

Elastomerni uložak protiv buke. Automatsko zaključavanje kopčama. Zglob s ANTI-VANDAL sistemom.